منو اصلی
لینکهای مفید

دستور العمل های سلامت نوجوانان ومدارس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   دانلود : دستورالعمل_سفيران_سلامت۹۷-۹.pdf           حجم فایل 693 KB
   دانلود : راهنمای_آموزشی_ازدواج_سالم.docx           حجم فایل 55 KB
   دانلود : دستورالعمل_اجرائي_مدارس.pdf           حجم فایل 713 KB
   دانلود : سامانه_سیب_1.pdf           حجم فایل 3145 KB
   دانلود : نحوه_ارجاع_و_بازخورد_ازطریق_سیب.pdf           حجم فایل 443 KB
   دانلود : check_list-madares.rar           حجم فایل 1779 KB
   دانلود : پرونده_سلامت_مدرسه_pdf.rar           حجم فایل 1107 KB
   دانلود : چک_لیست__جوانان_PDF.rar           حجم فایل 981 KB
   دانلود : چک_لیست__نوجوانان.rar           حجم فایل 1432 KB
   دانلود : basteh_khedmat-pezeshk.pdf           حجم فایل 1452 KB
   دانلود : basteh_khedmat--ghaire_pezesh.pdf           حجم فایل 1356 KB
   دانلود : ketabپزشك_21ديdocx.pdf           حجم فایل 1320 KB
   دانلود : برنامه_عملیاتی_طرح_تمرینات_کش.docx           حجم فایل 1066 KB
   دانلود : آيين_نامه__شوراي_سلامت_مدارس.doc           حجم فایل 66 KB
   دانلود : دستورالعمل_سامانه_یکپارچه_به.pdf           حجم فایل 3111 KB
   دانلود : دستورالعمل_مکمل_یاری_جوانان.pdf           حجم فایل 542 KB
   دانلود : دستورالعمل_پایگاه_تغذیه_سالم.pdf           حجم فایل 1215 KB
   دانلود : پايگاه_تغذيه_س.pdf           حجم فایل 396 KB
   دانلود : شیر_مدرسه.pdf           حجم فایل 1042 KB