دسترسی سریع
يکشنبه ٠٣ تير ١٤٠٣

 

مریم شهرآئینی

پست الکترونیکی:shahraeinim1@medsab.ac.ir

 تماس:051-44019083

مسئول واحد بهبود تغذیه جامعه

اعظم برغمدی

پست الکترونیک:

barghamadia2@medsab.ac.ir

تماس:051-44019083

کارشناس واحد بهبود تغذیه جامعه

   دانلود : 114247_پايگاه_تغذيه_سالم-_95.pdf           حجم فایل 480 KB