• حمایت از پژوهش ها و مطالعات مرتبط با اخلاق زیست پزشکی در مدیریت پاندومی کوید 19

  • ترنم بهاری در پردیس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (به روایت تصویر)

  • برای اولین بار در دانشگاه، مقالات دانشجوی دانشگاه با موضوع 19-COVID در مجلات Lancet

  • "رئیس" و " دبیر هیات" اجرایی بیست و ششمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی منصوب شدند

  • تصویب 144 عنوان پژوهشی ویروس کرونا در قالب کارآزمایی بالینی
    دکتر حسین رضایی زاده دبیر بورد تخصصی طب سنتی در سبزوار :