مسئول مدیریت اطلاعات سلامت :

مهدی جلمبادانی

مدرک تحصیلی : کارشناس مدارک پزشکی

تلفن تماس : 05144016120

 


 

پرسنل شاغل در  واحد مدیریت اطلاعات سلامت :ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات سمت
1 خانم زهرا سالاری
کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت
کارشناس
2 خانم زهرا قارزی
کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت
کارشناس
3
خانم مهدیه محمدی مجد
کارشناسی مدارک پزشکی
کارشناس

 

پرسنل شاغل در پذیرش :

 

ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات سمت
1 خانم فائزه زرقانی
کارشناسی بهداشت عمومی
متصدی ترخیش
2 خانم کریمه احسانی اصل
کارشناسی حسابداری
متصدی صندوق
3
آقای عباسعلی طبسی
کارشناسی مدارک پزشکی
متصدی پذیرش

 

 

معرفی واحد:

در سال 1389 با تغییر در محتوای درسی  و واحدهای ارائه شده در دانشگاهها، رشته مدارک پزشکی به نام فناوری اطلاعات سلامت تغییر نام پیدا کرد و به دنبال آن در سال 1393 نیز واحد مدارک پزشکی در بیمارستانها به نام واحد مدیریت اطلاعات سلامت تغییر نام داده شد.

واحد مدیریت اطلاعات سلامت از بخش های زیر تشکیل شده است:

پذیرش ، بایگانی ، آمار و کدگذاری

پذیرش:

قسمت پذيرش يكي از واحد هاي بخش مدیریت اطلاعات سلامت مي باشد كه به عنوان اولين ايستگاه در چرخه ارائه خدمات درماني از اهميت خاصی برخوردار است زيرا ممكن است، مراجعين در طول مدت حضور  با بسياري از بخشهاي بيمارستان برخورد نداشته باشند ولي قطعا با بخش پذيرش برخورد خواهند كرد و خاطراتي كه از اين برخورد كوتاه به ذهن مي ماند در تمام مدت حضور و شايد در تمام مدت عمر با آنها خواهد بود و از طرفي همين برخورد مي تواند ذهنيت بيمار يا همراهان وي را در خصوص بيمارستان ومديريت بيمارستان تغيير دهد، در واقع می توان پذیرش را به عنوان ویترین بیمارستان تلقی کرد.

بدين لحاظ است كه كاركنان بخش پذيرش نمايندگان مجموعه كاركنان هر واحد درماني بوده و شايسته است در انتخاب آنها دقت اعمال گردد، از طرفي ديگر چون اين بخش اولين قسمتي است كه مراجعين بيمارستان با آن روبرو مي شوند طرز فكر مراجعين در رابطه با شكل كلي بيمارستان در اين واحد شكل مي گيرد لذا علاوه بر نوع برخورد پرسنل، سرعت انجام كار ، موقعيت و چيدمان واحد پذيرش حائز اهميت مي باشد.
ساعت کاری پذیرش بیمارستان قمر بنی هاشم (ع) به صورت سه شیفت در چرخش در تمامی ساعات شبانه روز و مشترک با واحد صندوق می باشد و در هر شیفت کاری یک نفر در این واحد خدمت میکند

بایگانی:

در سازمان هاي مراقبت سلامت مثل بيمارستان يكي از منابع اصلي اطلاعات مراقبت سلامت، پرونده پزشكي بيمار است و به عنوان مهمترين و غني ترين منبع اطلاعاتي مطرح مي باشد. پرونده پزشكي بيمار مهم ترين ابزار ذخيره و باز يابي اطلاعات و آناليز مراقبت هاي بهداشتي و درماني است و بيانگر کليه اطلاعات مربوط به تاريخچه بهداشتي بيمار، بيماري ها، مخاطرات بهداشتي، تشخيص ها، آزمايشات، معاينات، روش هاي درماني، سير بيماري، پاسخ بيمار به درمان، پيگيري و ... مي باشد.

در مجموع مي توان کاربردهاي پرونده هاي پزشكي را بصورت زير بيان کرد:


          به عنوان اساس برنامه ريزي و اطمينان از ادامه مراقبت درماني از بيمار

       • به عنوان ابزار ارتباطي بين پزشك و ديگر کارکناني که در مراقبت از بيمار سهيم مي باشند

          به عنوان يك مدرك مستند از سير بيماري و پاسخ به درمان بيمار

          به عنوان اساس مطالعه، بررسي و ارزشيابي فرايند ارائه مراقيت از بيمار

          پيشتباني قانوني از بيمار، بيمارستان و کادر درماني

          به عنوان يك سند قانوني براي سازمان هاي بيمه، پزشكي قانوني، دادگاه و ساير نهادهاي رسمي

          به عنوان يك منبع اطلاعاتي ارزشمند براي تحقيقات پزشكي

          جهت تهيه اطلاعات براي محاسبه هزينه هاي درماني

          به عنوان منبعي مفيد براي آمارهاي سلامت

          کمك به آموزش دانشجويان علوم پزشكي (به خصوص رشته هاي پزشكي و پرستاري)


لذا با توجه به اهمیتی که اطلاعات بیماران در جایگاه بهداشت و درمان دارد میتوان بایگانی را به عنوان حافظه بیمارستان برشمرد

ساعت کاری این واحد به صورت اداری می باشد که در ایام غیر تعطیل برقرار می باشد


آمار و کدگذاری:

آمار زیربنای تمام حرکتهایی است که در سازمان انجام می شود و درصورتی که آمار قابل اطمینان در سازمان وجود نداشته باشد، برنامه ریزی با مشکل روبه رو شده و امکانات موجود در مسیر درست به کارگرفته نخواهد شد. به بیان دیگر، آمار، مهمترین ابزار ارزیابی عملکرد گذشته، حال، برنامه ریزی برای آینده و یکی از عوامل اصلی سیاستگذاری و مدیریت در هر سازمانی محسوب می شود، در تبیین نقش و وظیفه آمار گفته می شود که آمار همچون چراغی است برای روشن کردن نقاط تاریک تصمیم گیری صریح و بی ابهام فرد تصمیم گیرنده. از سوی دیگر، برنامه ریزی متکی بر آمارهای صحیح، درست و به موقع، یکی از رموز موفقیت و پیشرفت سازمان ها است. مدیریت با برنامه ریزی میتواند مشکلات احتمالی را پیش بینی و برای آن ها چاره اندیشی کند


لذا با توجه به نقش و اهمیتی که آمار در هر سیستمی از جمله بیمارستان ها دارد، لذا لازمه تهیه این گزارشات و آمار ها این است که اطلاعات موجود در پرونده بیماران رمز گذاری و در اصطلاح علمی کدگذاری شوند.


پرونده ها بعد از ورود به واحد و قبل از بایگانی کدگذاری می شوند و سیاست داخلی بیمارستان برای نحوه کدگذاری پرونده ها به شرح ذیل می باشد:


  1. تشخیص ها ، اقدامات و علل خارجی صدمات و همچنین علل مرگ و میر بر اساس دستورالعمل کدگذاری می شوند
  2. سیاست کدگذاری بصورت تک وضعیتی می باشد
  3. کتب مورد استفاده برای تشخیص ها ، کتب سه جلدی ICD-10 و برای اقدامات کتب دوجلدی ICD-9CM می باشد

ساعات کاری این واحد نیز مانند بایگانی به صورت اداری در ایام غیر تعطیل می باشد


   دانلود : پمفلت_آشنایی_با_واحد.pdf           حجم فایل 534 KB