مسئول امور مالی:         

آقای عباس خرم

مدرک تحصیلی : کارشناسی حسابداری

تلفن تماس : 05144016121

 

 

کارشناس حقوق و دستمزد : آقای ابوالفضل فراشیانی

مسئول درآمد ، اقتصاد درمان و رابط ورزشی : آقای حمید خسروجردی

مسئول بیمه :  خانم فاطمه کلاته میمری

متصدی رسیدگی به اسناد : خانم راضیه اصلانی

 

   دانلود : ویرایش_94_کتاب_ارزشهای_نسبی.pdf           حجم فایل 7903 KB
   دانلود : کتاب_ارزشهای_نسبی_93.pdf           حجم فایل 8053 KB