بیمارستان قمر بنی هاشم (ع) جوین در تیرماه 1382 با حضور وزیر محترم وقت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مسئولین دانشگاه علوم پزشکی ، فرماندار و سایر مسئولین شهرستان سبزوار افتتاح گردید.

کلنگ احداث این بیمارستان در آبان ماه 1366 با حضور نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی و سایر مسئولین شهرستان سبزوار در یک زمین اهدایی از طرف یک خیر به مساحت 32000 متر مربع به زمین زده شد، ساختمان بیمارستان نیز با کمک مردم شهرستان جوین و خیرین محترم زیر نظر هیئت امنا بیمارستان ساخته شدو در سال 1372 تحویل دانشگاه علوم پزشکی سبزوار گردید و پس از تجهیز توسط دانشگاه در سال 1382 افتتاح گردید.

 

در تیرماه 82 واحدهای اورژانس، آزمایشگاه، داروخانه و بلوک زایمان فعال گردید.

در مهر ماه 1382 با جذب متخصص کودکان و نوزادان، بخش کودکان بیمارستان شروع به فعالیت نمود. در سال 1383 با جذب متخصصین داخلی، جراحی و بیهوشی، بخشهای داخلی ، جراحی و اتاق عمل شروع به فعالیت نمود و و در سال 1384 متخصص رادیولوژی و سونوگرافی و زنان و زایمان و پاتولوژی جذب گردید و بخشهای سونوگرافی و زنان و زایمان فعال گردید.

و عملا کلیه تخصصهای لازم و موجود در چارت بیمارستان برای بیمارستان جذب و کلیه بخشهای موجود در بیمارستان فعال گردید.

در حال حاضر درمانگاههای داخلی، کودکان و نوزادان، جراحی ، بیهوشی ، زنان و زایمان، قلب و عروق،ارتوپدی و ارولوژی  فعال می باشد. بیمارستان دارای 8 پانسیون برای متخصصین می باشد که متخصصین رشته های مختلف در داخل بیمارستان ساکن می باشند.

مالکیت بیمارستان:  دولتی (وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی)

نوع فعالیت :  درمانی            نوع تخصص: عمومی

رتبه ارزشیابی : درجه یک        تعداد تخت مصوب: 80 تخت

بخش های بستری:    

بخش داخلی،بخش اطفال، بخش جراحی عمومی،بخش ارتوپدی، بخش زنان و زایمان

بخش های ستاره دار:      بلوک زایمان،  اتاق عمل،  اورژانس

بخش های پاراکلینیک:       آزمایشگاه طبی، رادیولوژی، سونوگرافی، آندوسکوپی،داروخانه

بخش های درمانگاهی:

درمانگاه اطفال، درمانگاه جراحی عمومی، درمانگاه زنان و زایمان، درمانگاه داخلی، درمانگاه اورژانس،درمانگاه ارتوپدی،درمانگاه قلب و عروق،درمانگاه ارولوژی

طول جغرافیایی:

36°40'12.87"N

 

عرض جغرافیایی:    

57°25'31.21"E

 

تلفن تماس:44016111/12-051

کدپستی بیمارستان:

96471-34967

 

 

   دانلود : نقشه_ساختمان_بیمارستان.pdf           حجم فایل 3210 KB
امتیازدهی