هنگام بروز حادثه با 115 تماس بگیرید.
تاریخچه

         

تاریخچه مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اورژانس 115 سبزوار

اورژانس 115سبزوار در تیر ماه سال 1373 در محل بیمارستان حشمتیه با  یک آمبولانس پاترول و 9  پرسنل عملیاتی  به طور غیر رسمی  و در بهمن همان سال با حضور نمایندگان و روسای ادارات ، در محل بلوار هفت تیر ( منطقه یک فعلی (رسماً آغاز به کار کرد .

تا سال 1376 اورژانس با همان یک پایگاه و یک آمبولانس ارائه خدمت می کرد از سال 1378 با ورود آمبولانس های مزدا به چرخه اورژانسهای پیش بیمارستانی  (115) تعداد آمبولانس در اورژانس سبزوار به سه دستگاه ارتقاء یافت .

با تحولاتی که از سال 1380 در اورژانس کشور پدید آمد و با توجه به میزان خسارات و تلفاتی که تصادفات شهری و جاده ای هر سال بجا می گذاشت و نیز با پایین آمدن سن بیماران قلبی که منجر به سکته های قلبی می شد ، مقامات وقت بخصوص وزیر محترم بهداشت بر آن شدند تا با نگاه تازه ای ، اورژانس های پیش بیمارستانی را احیاء کنند.

خریداری آمبولانسهای جدید آغاز شد به تبع آن تعداد پایگاههای شهری و جاده ای در سراسر کشور گسترش یافت. شهرستان سبزوار هم از این امر مستثنی نبود و با پیگیری های مسئولین وقت همگام با دیگر شهرها اقدام به افزایش پایگاههای شهری و جاده ای نمودند.
در حال حاضر اورژانس سبزوار دارای
شش پایگاه شهری ، نوزده پایگاه جاده ای ، یک مرکز ارتباطات و دو مرکز پیام ، پایگاه اورژانس هوایی ، یک اتوبوس آمبولانس و دو  موتورلانس می باشد.

 به کارگیری 4 دستگاه تویوتا هایلوکس جهت پایگاههای حکم آباد، جزندر، نوده انقلاب و البلاغ و 4 دستگاه تویوتا هایس، جهت پایگاههای شماره 1و 2 شهری از اقدامات اخیر اورژانس 115 می باشد.

با اضافه شدن آمبولانس های اسپرینتر 315 پایگاههای شریعتی ،داورزن،ابن یمین ، بیهق ،نقاب و جغتای مجهز به این آمبولانس ها شدند.