منو اصلی
لینکهای مفید

سیستم جامع اطلاعات شبکه سلامت کشور HNIS

 

سیستم اطلاعات منابع ساختاری شبکه سلامت کشور موسوم به (HNIS)منطبق بر نظام جمع آوری و پردازش اطلاعات واحدهای شبکه های

سلامت می باشد .

نرم افزار ( HNIS) ا ز لحاظ فنـی و ساختار کاربردی دارای مشخصه های خاصـی می باشد،

از جمـله اینکه اطلاعات مربوطه پارامتـریک است و بصورت رابطه ای ذخیره می شود که انعطاف پذیری خاصی به پردازش ها و گزارشات

مطلوب مدیران واحد داد ه است.

امیداست با بهره گیری از این نرم افزار در جهت ارتقاء کیفی سلامت گام برداریم.