دسترسی سریع
سه شنبه ٠٨ خرداد ١٤٠٣

1-نظارت بر کیفیت آب شرب از طریق بازرسی مستمر از منابع تأمین و مخازن ذخیره آب و شبکه توزیع با انجام نمونه برداری به صورت مشترک با شرکت های آب و فاضلاب

2-پیگیری مشکلات آب وفاضلاب در کارگروه سلامت وامنیت غذایی

3-     نظارت بر کیفیت آب شرب در اماکن حساس (بیمارستانها و زندان-خوابگاه...)

4-کنترل کیفی آب شرب در مناطق شهری وروستایی با انجام کلرسنجی –نمونه برداری به صورت روتین  و  پیگیری موارد نامطلوب آزمایشات میکروبی و شیمیایی و کلرسنجی از

طریق شرکتهای آب و فاضلاب

5-  بازدید از تأسیسات روستاهای صعب العبور و دوردست و پیگیری رفع مشکلات و ارتقاء سطح بهداشت آب در این مناطق

۹.       پیگیری در راستای تشکیل کمیته آلاینده های زیست محیطی و اجرای مصوبات آن با تأکید بر مشکلات بخش بهداشت آب

۱۰.   آموزش دانشجویان بهداشت محیط در مقطع کارشناسی در خصوص بهداشت آب

11-   پیگیری شکایات مربوط به آب

۱۳.   نظارت بر تانکرهای سیار در نقاط روستایی وانجام کلرسنجی ونمونه برداری

۱۴.   نظارت بر دفع بهداشتی فاضلاب در نقاط شهری وروستایی

۱۵.   نظارت  بر جلوگیری از آبیاری مزارع کشاورزی با فاضلاب و تشکیل جلسات مربوطه

۱۷.   پیگیری شکایات مربوط به فاضلاب

۱۸.   نظارت بر کیفیت بهداشت آب استخرهای شنا از طریق بازدید- نمونه برداری

19- نظارت بر آزمایشگاههای  آب و فاضلاب 

20- پیگیری جهت خرید اقلام مصرفی  وتجهیزات آزمایشگاه