دسترسی سریع
سه شنبه ٢٦ تير ١٤٠٣

شماره تلفن مهمانسرای دانشگاههای علوم پزشکی کشور

رديف

نام استان

مسئول هماهنگی

شماره تلفن  

فاکس

کد

1

آستارا

آقای مهدوی

09117040120 

 

 

2

اراک

آقای طبیبیان

33130306  - 33132333 

 

086

3

اردبیل

  آقاي ظفرزاده

33512081

 

045

4

ارومیه

آقاي حسين پور

32937104  -09143488367

 

044

5

اهواز

خانم یزدان خواه

33738521

06133738521

061

6

اصفهان

خانم کیانی

پذيرش از طريق ثبت نام اينترنتي آدرس سايت مهمانسراي اصفهان: Refahi.mui.ac.ir (قسمت رزرو آنلاين مهمانسرا

43-32658041  

031

7

ایلام

آقاي درخشنده

3333512 - 09122771553

3333512

0841

8

بابل

  آقاي عموزاده

32190845

32190845

011

10

بجنورد

 

32221910-6

 

058

11

بندرعباس

 

33333286

 

076

12

بوشهر

  آقاي فرخ بين

33330742

 

077

13

بیرجند

 

32395260

 

056

14

تربت حيدريه

 

52226011-13

 

051

15

تبریز

خانم شاه بلاغي- آقای رسولیان

09144049206-36582312-  33368816 

 

041

16

رفسنجان

خانم صادقي آقاي محمدحسيني

34286926 -34280035-09132903643

 

034

17

زاهدان

آقايان افشار- شهرکي

33438816 -33438826 

 

054

18

زنجان

آقايان آرج- احمدي

33420644 -33459517 

4259517

024

19

ساري (خزرآباد)

 

8-33473067

 

011

20

سبزوار

  آقاي کاظمی

44011104

 

051

21

سمنان

 

فاقد تسهيلات رفاهي

 

023

22

شاهرود

آقاي محمدزماني

9-32393803 داخلي 167 يا 16932391558

 

023

23

شهرکرد

آقایان: ابراهیمی-دهقاني

33335649 -09131821196

 

038

24

شیراز

خانم ليلامي

37389111 -37391717

 

071

25

قزوین

 

فاقد تسهيلات رفاهي

 

028

26

قم

آقاي سهرابي

37726688 -09195876205مدیرعمومی-37750990

37717090

025

27

کاشان

  آقاي باهنران

55470202

 

031

28

کردستان

خانم زندي

33286695

 

087

29

کرمان

اداره رفاه  آقاي محمودزاده

31325939

 

034

30

کرمانشاه

  آقاي قادري

38378383

 

083

31

گرگان

  آقاي سليماني

09111705266-32420590مهاجر- سلیمانی

 

 

32

گیلان

تلفنخانه

33326899 - 33329823

 

013

33

لرستان

آقاي کمالي

33243227- 33319484 

 

066

34

نيشابور

 

43334616-8

 

051

35

همدان

آقاي لطفي

38324014 - 09183198611

 

081

36

مشهد مقدس

بیمارستان قائم

38406013-5  38425633مهمانسرا38049012فکس

 

051