دسترسی سریع
جمعه ٠١ تير ١٤٠٣

       

 

 

واحد تامين وتوزيع نيروي انساني :

1.برآورد نيروي انساني مورد نياز مراكز خدمات جامع سلامت روستائی، شهری،شبانه روزی،خانه های بهداشت ،پایگاه های سلامت ... بر اساس ضوابط طرح گسترش ، تشکیلات ،زمان سنجي خدمات وسرانه مراجعه .

2. نظارت بر پذیرش و آموزش دانش آموزان مراکز آموزش بهورزی سبزوار و جغتای.

3. تامين وتوزيع نيروي انساني مورد نيازواحدهای تابعه معاونت بهداشتی .

4.مديريت اطلاعات نيروي انساني ازطريق ورود اطلاعات در شناسنامه مراكز و نيز تجزيه وتحليل اطلاعات.

5.نظارت بر فعاليت هاي نيروي انساني مراكز ارائه خدمات در قالب شرح وظايف مربوطه .

6.انجام نقل و انتقالات براساس سرانه مراجعه محاسبه شده اعلام نياز مراكز .