دسترسی سریع
جمعه ٠١ تير ١٤٠٣

 

شرح عملکرد واحد سلامت دهان و دندان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ازابتدای مسئولیت آقای دکتر احسان جنت آبادی بعنوان کارشناس مسئول در این واحد(ابتدای مرداد ماه 1401):

1.راه اندازی واحد دندانپزشکی روستای رباط سرپوش شهرستان سبزوار.

2.راه اندازی واحد دندانپزشکی روستای طبس شهرستان سبزوار.

3.برگزاری اردوی جهادی دندانپزشکان در بخش روداب شهرستان سبزوار.

4.برگزاری مداوم اردوی جهادی دندانپزشکان در مرکز سلامت جعفرآباد شهرستان سبزوار.

5.تعیین مسئول واحد سلامت دهان ودندان(به نمایندگی از کارشناس مسئول معاونت) در هریک از شبکه های تحت پوشش معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار با هماهنگی روسای محترم شبکه های بهداشت ودرمان.

6.بازدید میدانی چندباره از شبکه بهداشت ودرمان داورزن، ششتمد، جوین، جغتای و خوشاب و واحدهای دندانپزشکی انها.

7.برگزاری جلسه بازآموزی ثبت خدمات در  سامانه سیب و سامانه های بیمه برای کلیه دندانپزشکان،دستیاران دندانپزشک و مسئولین واحدهای سلامت دهان ودندان شبکه های تحت پوشش در محل سالن اجتماعات معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار.

8.شرکت فعال در سمینار کشوری مسئولان واحدهای دهان ودندان درتهران درشهریورماه1401

9. فعالسازی مجدد واحدهای دندانپزشکی شهری با استقرار دندانپزشکان طرحی و دستیار دندانپزشک.

10.هماهنگی برگزاری اردوی جهادی دندانپزشکان در روستای نامن شهرستان سبزوار.

11.برگزاری جلسه آموزشی و توجیهی وارنیش فلوراید برای مسئولین پایگاههای سلامت شهرستان سبزوار و مسئولین سلامت دهان ودندان و بهداشت مدارس شبکه های بهداشت ودرمان.

12.برگزاری جلسه توجیهی دستورالعمل نسخه 22 پزشک خانواده برای دندانپزشکان و مسئولین واحدهای سلامت دهان ودندان شبکه های بهداشت ودرمان.

13.هماهنگی برگزاری 10دوره اردوی جهادی در شبکه بهداشت ودرمان جوین.

14.چاپ و توزیع فرمهای معاینه دهان ودندان جهت استفاده جهت معاینات دانش آموزان مقطع ابتدایی.

15.برگزاری برنامه بزرگداشت روز جهانی سلامت دهان.

16.برگزاری جلسه توجیهی تعرفه های دندانپزشکی برای مسئولان واحدهای سلامت دهان ودندان شبکه ها و دندانپزشکان ودستیاران دندانپزشک.

17.فعالسازی کشیک دندانپزشکی در محل بیمارستان حشمتیه جهت ایام نوروز1402.

18.پوشش سراسری طرح وارنیش فلورایدتراپی کودکان 3تا5ساله و دانش آموزان مقطع ابتدایی منطقه ی غرب خراسان در سال 1402

19.تقدیر از دندانپزشکان تحت پوشش معاونت بهداشتی بمناسبت روز دندانپزشک سال 1402.

20.اجرای برنامه های آموزشی سلامت دهان ودندان در اتوبوس سلامت بصورت سیار و چادر سلامت در محل جایگاه نماز جمعه شهرستان و مراسم زنگ سلامت مدارس به مناسبت هفته سلامت 1402.

21.اراِئه خدمت جهادی دندانپزشکی در محل واحد دندانپزشکی ندامتگاه شهرستان سبزوار.

22.توزیع 7929 عدد مسواک انگشتی جهت کودکان زیر 2سال تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی سبزوار از تیرماه1401لغایت تیرماه1402.

23.ارائه 237386 خدمت سلامت دهان ودندان(درمانی، پیشگیری و آموزشی) در واحدهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی سبزوار از تیرماه 1401 لغایت تیرماه 1402.

24.ارائه خدمات دندانپزشکی بصورت  جهادی به مددجویان ندامتگاه شهرستان سبزواردر محل بهداری این ندامتگاه بمناسبت هفته قوه قضائیه.

 بازگشت به صفحه اصلی