يکشنبه ٠٣ مرداد ١٤٠٠
رسالت و شرح وظایف

دفتر توسعه آموزش دانشکده پیراپزشکی

 Education Development Office (EDO)

رسالت دفتر توسعه آموزش  (EDO) دانشکده پیراپزشکی سبزوار

ارتقای کیفیت آموزشی در زمینه های برنامه ریزی و نظارت بر برنامه های آموزشی، ارزشیابی، پژوهش در آموزش و کمک به رشد و بالندگی اعضای هیأت علمی دانشکده.

شرح وظایف

برنامه‌ريزي آموزشي:

 • پيگيري تدوين برنامه هاي درسي در سطح گروه‌هاي آموزشي دانشكده 
 • پيگيري تدوين راهنماي مطالعاتي توسط گروه هاي آموزشي
 • نيازسنجي آموزشي و تجزيه و تحليل مشكلات آموزشي در سطح دانشكده در موارد ارجاع شده توسط معاون آموزشي دانشكده
 • همكاري در انجام مداخلات آموزشي براساس اولويت هاي تعيين شده توسط دانشكده و EDC
 • همكاري در تدوين و اجراي برنامه هاي عملياتي دانشكده در راستاي برنامه استراتژيك آموزشي دانشگاه و دانشكده
 • همكاري با گروه هاي آموزشي در زمينه بررسي مشكلات برنامه هاي جاري آموزشي
 • مشاركت در برنامه ريزي و ايجاد تسهيلات لازم براي اجرای شيوه هاي نوين آموزشي
 • مشاوره و هدایت اعضاء هیات علمی در تدوين Course plan و Lesson plan و راهنمای مطالعاتی برای دانشجویان
 • نظارت بر اجرای Course plan وLesson plan
 • مشاوره در زمینه برنامه ریزی دوره های آموزشی و بازنگری آنها
 • همکاری با EDC در بررسی انطباق برنامه های درسی با سرفصل های وزارتی
 • توسعه روش های نوین آموزش و تدریس در  Skill Lab
 • پیگیری تنظیم و تدوین برنامه های پیشنهادی جدید در رابطه با دروس دانشکده با توجه به شرایط و مقتضیات دانشگاه
 • برقراری ارتباط مستمر با مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه و شرکت در جلسات مربوط به برنامه ریزی آموزشي

 

ارزشيابي:

 • همكاري در انجام ارزشيابي كيفي آموزش سالانه اعضاء هيات علمي براساس سياست‌هاي دانشگاه
 • ارسال نتايج كلي ارزشيابي اعضاء هيات علمي به EDC بر اساس آيتم هاي آموزشي
 • بازخورد نتايج ارزشيابي به اعضا و مقايسه سري زماني عملکرد اعضاي هيأت علمي از نظر ارزشيابي
 • همكاري در انجام ارزشيابي هاي دروني گروه هاي آموزشي با نظارت EDC
 • همکاري با گروه هاي آموزشي جهت تعيين شاخص ها و استانداردهاي آموزشي و آماده سازي آن‌‌ها جهت رتبه بندي و اعتبار سنجي
 • ارائه گزارش وضعيت شاخص هاي آموزشي فوق الذكر به رياست دانشكده و EDC
 • انجام و پیگیری امور مربوط به ارزشیابی اساتید
 • نظارت و تایید امتیازات آموزشی اعضاء هیات علمی جهت ترفیع و ارتقاء
 • هدایت، نظارت و انجام ارزشیابی عملکرد اعضاء هیأت علمی ( از دیدگاه دانشجویان، مسئولین، همکاران ، مدیران گروه و خود سنجي)
 • ارزشیابی برنامه های آموزشی در حال اجرا
 • همکاری در ارزشیابی آزمون های انجام شده توسط اساتید با همکاری EDC

 

پژوهش در آموزش:

 • شناسايي و تشويق اعضاي هيات علمي علاقه مند، جهت انجام طرح هاي پژوهشي در زمينه مسائل آموزشي
 • پيگيري روند تصويب طرح هاي پژوهش در آموزش اعضاء هيات علمي و ارائه Feedback به ايشان
 • همكاري با EDC در اجراي پروژه هاي مشترك دانشگاهي
 • ارائه مشاوره در زمینه اجرای پایان نامه ها و طرح های پژوهش در آموزش

آموزش و توانمند سازي اعضاء هيات علمي:

 • نيازسنجي آموزشي اعضاي هيأت علمي دانشکده در راستاي توانمند سازی آموزشی
 • همکاری با EDC در طراحی و برگزاری جلسات، کارگاه ها و برنامه های کوتاه مدت آموزشی براي اعضاء هیأت علمی
 • ارائه مشاوره و هدایت آموزشی اعضاء هیأت علمی جدید الاستخدام
 • تشویق اعضاء هیات علمی و هماهنگی جهت شرکت ايشان درکارگاه های آموزشی
 • همکاری با EDC  جهت تهیه و انتشار مطالب علمی در زمینه آموزش پزشکی

 

ساير فعاليت­ها:

 • تشكيل پرونده آموزشي براي گروه هاي آموزشي دانشكده؛ ثبت و نگهداري سوابق آموزشي گروه ها نظير فعاليت هاي تدوين برنامه هاي درسي، فعاليت هاي توليد رسانه هاي آموزشي، فعاليت هاي ارزشيابي برنامه، روش هاي آموزشي گروه و تحليل آزمون هاي گروه.
 • شناسايي افراد علاقه مند در هر گروه آموزشي و انتخاب يك نفر به عنوان رابط گروه با EDO
 • پايش برنامه‌هاي عملياتي دانشكده با همكاري گروه هاي آموزشي و ارائه گزارش به EDC و رياست دانشكده
 • پيگيري و اجراي برنامه هاي مركز توسعه آموزش پزشكي دانشگاه در دانشكده
دسترسی سریع
   

   
   
   
   
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144018300-6        

فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319