دسترسی سریع
جمعه ٠١ تير ١٤٠٣
En

خانم حمیده گلی 


 فوق لیسانس آموزش پرستاری - گرایش اطفال 

رتبه علمی: مربی

سمتمسئول واحد توسعه آموزش پزشکی

آدرس: دانشکده پرستاری و مامایی

تلفن: 44018315-051

پست الکترونیک:  golihamideh67@gmail.com 

 

رزومه