سه شنبه ١٨ مرداد ١٤٠١
مسئول EDO

خانم حمیده گلی 


 فوق لیسانس آموزش پرستاری - گرایش اطفال 

رتبه علمی: مربی

سمتمسئول واحد توسعه آموزش پزشکی

آدرس: دانشکده پرستاری و مامایی

تلفن: 44018315-051

پست الکترونیک:  golihamideh67@gmail.com 

 

رزومه

 

منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir