مشارکت های مردمی
قائم مقام وزیر بهداشت در امور مشارکت­های اجتماعی، سازمانهای مردم نهاد و خیریه‌های حوزه سلامت، گفت: ضروری است زمینه مشارکت مردم را در حوزه سلامت به طور جدی تری فراهم کنیم و این یکی از اهداف اصلی وزارت بهداشت است.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد هادی ایازی در جلسه مشترک وزیر بهداشت با نمایندگان سازمانهای مردم نهاد در حوزه سلامت، گفت: مشارکتهای اجتماعی مردم در حوزه سلامت، یکی از رویکردهای بسیار مهم وزارت بهداشت از زمان آغاز بکار دولت یازدهم است.

وی با اشاره به اینکه خط مشی وزارت بهداشت در امر تقویت مشارکتهای اجتماعی مردم در حوزه سلامت می تواند در پیشبرد اهداف این حوزه بسیار موثر باشد، خاطرنشان کرد: 4 شورا در وزارت بهداشت از قبیل شورای اطلاع رسانی، شورای فرهنگی هنری، شورای سیاستگذاری خیرین حوزه سلامت و شورای مشارکتهای اجتماعی به همراه اتاقهای فکر متعدد تشکیل شده است.

ایازی با بیان اینکه ضروری است این اقدامات در سطح دانشگاههای علوم پزشکی نیز دنبال شود، ادامه داد: روسای تمام دانشگاههای علوم پزشکی قائم مقامی را در امور مشارکتهای اجتماعی انتخاب کرده اند که این امر می تواند در آینده بسیار تاثیر گذار باشد.

به گفته وی، در حال حاضر بالغ بر 3 هزار و 500 سازمان مردم نهاد در پورتال وزارت کشور ثبت شده اند که نزدیک به 230 سازمان مردم نهاد در حوزه سلامت هستند و از این تعداد 51 سازمان در مقیاس ملی فعالیت دارند، 25 سازمان به طور کامل فعالند، 10 سازمان نیمه فعال و مابقی غیر فعال هستند.

ایازی با بیان اینکه این وضعیت زیبنده و خوشایند کشور ما نیست، گفت: ضروری است زمینه مشارکت مردم را در حوزه سلامت به طور جدی تری فراهم کنیم و این یکی از اهداف اصلی وزارت بهداشت است.