دسترسی سریع
پنج شنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٩

  1. بسته خدمات نوین سلامت سالمندان ویژه پزشک
  2. بسته خدمات نوین سلامت سالمندان ویژه غیر پزشک
  3. نحوه اندازه گیری شاخصهای آنتروپومتریک سالمندان
  4. فلوچارت مراقبت ادغام يافته
  5. فرم آماری شیوه زندگی سالم سالمندی


   دانلود : بسته_خدمت_جدیدسالمندان_غیر_پزشک_98_.pdf           حجم فایل 1926 KB
   دانلود : نحوه اندازه گیری شاخصهای آنتروپومتریک سالمندان.rar           حجم فایل 1813 KB
   دانلود : شیوه زندگی سالم اماری.docx           حجم فایل 16 KB
   دانلود : پزشک.rar           حجم فایل 663 KB