دسترسی سریع
يکشنبه ٣١ تير ١٤٠٣

 

ارتقاءسطح سلامت سالمندان و ترویج زندگی سالم ،کاهش میزان مرگ ومیر ناشی از عوارض سالمندی و کاهش معلولیتها  در سالمندان به منظور بهره مندي آنان از كيفيت زندگي بهتر از جنبه هاي مختلف در دوران سالخوردگي است كه در اين راستا با ترويج آموزش شيوه زندگي سالم و گسترش مراقبت هاي ادغام يافته سالمند تلاش مي گردد به هدف ياد شده نائل گرديم .