دسترسی سریع
دوشنبه ٢٩ دی ١٣٩٩

 1. بوكلت مراقبت ادغام يافته سلامت مادران (ویژه ماما- پزشک)
 2. بوكلت مراقبت ادغام يافته سلامت مادران( ویژه غیر پزشک)
 3. دفتر مراقبت ممتد مادران
 4. دستورالعمل تکمیل دفتر مراقبت ممتد مادران
 5. راهنمای کدگذاری دفتر مراقبت ممتد مادران
 6. كتابچه مراقبت هاي ادغام يافته ويژه كاردان و كارشناس(راهنماي خدمات خارج بيمارستاني)
 7. جدول وزن گیری
 8. تشخیص افتراقی سردرد در بارداری
 9. دفترچه مراقبت مادر و نوزاد
 10. تجویز امگا3 در بارداری
 11. بارداری متعاقب تجویز واکسن سرخجه
 12. زمان ارجاع مادر باردار با سابقه سزارين تكراري به متخصص در ماه آخر بارداري


   دانلود : فرم_ثبت_زایمان_خارج_بیمارستانی.pdf           حجم فایل 594 KB
   دانلود : فرم_پیگیری_مادران.docx           حجم فایل 17 KB
   دانلود : فرم_اطلاعات_دفتر_مادران.xlsx           حجم فایل 23 KB
   دانلود : علایم_هشداربی.pdf           حجم فایل 128 KB
   دانلود : دستورالعمل_مکمل_ویتامین_دی_اداره_تغذیه.pdf           حجم فایل 706 KB
   دانلود : دستورالعمل_مصرف_مکمل_در_بارداری.pdf           حجم فایل 407 KB
   دانلود : نامه_ناهنجاری_جنین.rar           حجم فایل 620 KB
   دانلود : مادران_برنامه_کرونا.rar           حجم فایل 2270 KB
   دانلود : فایل_بوکلت_بهورزو_ماما.rar           حجم فایل 3287 KB
   دانلود : دستورالعمل_های_مکمل_یاری_در_بارداری.rar           حجم فایل 2488 KB
   دانلود : دستورالعمل_های_دی_و_فولیک.rar           حجم فایل 1738 KB
   دانلود : پروتکل_های_مادران.rar           حجم فایل 5997 KB
   دانلود : پروتکل_های_ختم_بارداری.rar           حجم فایل 635 KB