دسترسی سریع
پنج شنبه ٣١ خرداد ١٤٠٣

  1. دفترچه مراقبت مادر و نوزاد

 

 

   دانلود : برنامه_پایش،__پیشگیری_و_کاهش_سقط_.pdf           حجم فایل 1954 KB
   دانلود : fetal_wellbeing.pdf           حجم فایل 200 KB
   دانلود : اندیکاسیون_های_تجویز_آسپرین.pdf           حجم فایل 261 KB
   دانلود : پروتکل_ختم_بارداری.pdf           حجم فایل 168 KB
   دانلود : کدهای_بیماری.pdf           حجم فایل 114 KB
   دانلود : بسته_مادران_ماما_1402.pdf           حجم فایل 2522 KB
   دانلود : بسته_مادران_بهورز1402.pdf           حجم فایل 994 KB
   دانلود : دستورالعمل_بیماری_قلبی_1400.rar           حجم فایل 749 KB
   دانلود : کووید_آذرماه_1400.pdf           حجم فایل 1435 KB
   دانلود : غربالگری_سندرم_داون.zip           حجم فایل 990 KB
   دانلود : کدهای_بیماری.pdf           حجم فایل 114 KB
   دانلود : مراقبت_از_نوزاد.pdf           حجم فایل 1459 KB
   دانلود : مراقبت_از_مادر_باردار_در_طرح__جدید.pdf           حجم فایل 144 KB
   دانلود : adducted_mothers_guidline_.pdf           حجم فایل 1091 KB
   دانلود : دستورالعمل_ثبت_کد_بیماری_(1).pdf           حجم فایل 469 KB