دسترسی سریع
يکشنبه ٠٧ خرداد ١٤٠٢

  1. رویکردهای افزایش نرخ باروری کلی متناسب با اهداف سلامت
  2. رویکردهای پیشنهادی دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس در راستای ارتقای نرخ باروری کلی
  3. متن ابلاغ سیاستهای کلی جمعیت از سوی مقام معظم رهبری
  4. متن نامه ابلاغی در خصوص پدیده تک فرزندی
  5. متن نامه ابلاغی در مورد هدایت برنامه های باروری سالم با توجه به سیاستهای کلی جمعیت
   دانلود : دستورالعمل__خدمات_هنگام_ازدواج_در_کرونا.pdf           حجم فایل 429 KB
   دانلود : راهنمای_آموزش_جنسی_در_کرونا.pdf           حجم فایل 3154 KB