دسترسی سریع
سه شنبه ٢٦ تير ١٤٠٣


سالمندي سالم و فعال در گرو ميانسالي سالم است.

افراد 30 – 60 سال در گروه سنی میانسالی قرار دارند. نیمی از جمعیت کشور های در حال توسعه را میانسالان تشکیل می دهند . بزرگسالان یا به عبارتی دیگر والدین ، محور سلامت خانواده بوده و مرگ و میر ، ناتوانی و رفتارهای آن ها ، همه ابعاد سلامت خانواده را تحت تاثیر خود قرار می دهد و خطرات تهدید کننده سلامتی آنان بر سلامت سایر گروه های سنی در خانواده نیز موثر است . اداره سلامت میانسالان با هدف ارائه خدمات به این گروه از جمعیت و ارتقاء سطح سلامت ایشان ، از سال 1384 تاسیس گردید . با راه اندازی این اداره ، برنامه خدمات جامع سلامت میانسالان در کنار سایر برنامه ها برای گروه سنی زنان و مردان 60-30 سال طراحی شده است . این برنامه در قالب دو برنامه سبا (سلامت بانوان ایرانی ) و سما ( سلامت مردان ایرانی ) می باشد . برنامه کشوری سبا به دو بخش سبای 1 (44- 30سالگی) و سبای 2(59- 45 سالگی) تقسیم شده است. در این برنامه ها کاهش بار بیماریها در گروه هدف از طریق مشاوره و ارتقای شیوه زندگی سالم با تاکید بر سطوح مختلف پیشگیری و تشخیص زود هنگام بیماری ها می باشد . در جهان امروز سرطان یکی از علل عمده مرگ و میر در جوامع بشری بوده و دربعضی از کشورها پس از بیماریهای غیر واگیر به ویژه  بیماری های قلبی و عروقی مهمترین علت مرگ و میر را تشکیل می دهد . شیوه زندگی کنونی ، افزایش مصرف دخانیات و برخورد با عوامل سرطانزای محیطی در افزایش ابتلا به سرطان سهم عمده ای دارند . سرطان پستان و دهانه رحم در زنان و سرطان پروستات و مثانه در مردان در بسیاری از کشورها جزء شایعترین بدخیمی ها می باشدکه انجام به موقع معاینات و انجام آزمایشات کلینیکی و پاراکلینیکی ازجمله پاپ اسمیر و معاینات کلینیکی پستان به شیوه صحیح و در فواصل معین در زنان می تواند نقش مهمی در تشخیص و درمان به موقع داشته باشد .