دسترسی سریع
جمعه ٠١ تير ١٤٠٣
مرگ مادر باردار فقط يك مخاطره بهداشتي نيست بلكه آسيب اجتماعي است.

تأمين حفظ و ارتقاء سلامت مادران در خدمات بهداشتي جايگاه خاصي دارد براساس مطالعات انجام شده ساليانه 500000نفر مادر در جهان بدليل عوارض ناشي از بارداري و زايمان جان خود را از دست مي دهند كه 99درصد اين مرگ ها در كشورهاي در حال توسعه اتفاق مي افتد و كاهش آن از تعهدات مهم كشورها مي باشد. بعلاوه در برابر هر زني كه جان خود را از دست مي دهد تعداد 20 زن يا بيشتر با مشكلات جدي در اين زمينه روبرو مي شوند . اين مشكلات عفونت هاي مزمن تا جراحات منجر به نقص عضو را در بر مي گيرند.مرگ و يا ناتواني مادران، خانواده ها را متلاشي وسلامت كودكان بجا مانده را به خطر مي اندازد .
ارتقاء كيفيت مراقبت مادران دردوران پيش از بارداري ، بارداري وپس از زايمان يكي از راهكارهاي كاهش مرگ ومير مادران محسوب مي شود كه بر اساس آن خدمات آموزشي ، مشاوره اي مراقبتي قبل از بارداري ، حين بارداري وتا شش هفته پس از زايمان به كليه زنان خواهان بارداري خانم هاي باردار و زايمان كرده با كيفيت مطلوب ارائه گرديده تا سلامت خود و جنين و نوزاد آنها تأمين گردد .