دسترسی سریع
سه شنبه ٢٦ تير ١٤٠٣


به فرزندان خود احترام بگذاريد و آنان را نيكو تربيت نماييد.

برنامه كودكان جزو اصولی ترین برنامه های بهداشتی بوده که تامین ، حفظ و ارتقاء سطح سلامت کودکان ، کاهش بار بیماریهاي اولويت دار و میزان مرگ ومیر و بهبود تغذیه آنان از طریق ارائه خدمات بهداشتی درمانی را سرلوحه فعایتهای خود قرار داده است. اهداف کلي اين برنامه کاهش مرگ و مير شيرخواران و کودکان زير پنج سال و ارتقاء سطح سلامت کودکان زير هشت سال می باشد.
مطالعات متعدد نشان داده است که با ارتقاء کیفیت خدمات بهداشتی و مشارکت بیشتر خانواده ها میتوان سطح سلامت کودکان را ارتقاء داده و میزان مرگ ومیر آنان را کاهش داد. به این منظور استراتژی های جدیدی تحت عنوان مراقبتهای ادغام یافته ناخوشی های اطفال ( مانا ) و مراقبتهای ادغام یافته کودک سالم توسط اداره کودکان وزارت بهداشت مطرح شد که برنامه های مختلف را با یکدیگر ترکیب نموده ومهمترین و شایعترین علل مراجعه و مرگ ومیر کودکان را دربرگرفته ، تشخیص و درمان صحیح بیماریها را براساس نشانه های موجود امکان پذیر می سازد .
بعلاوه برنامه کودکان حاوی اصول راهنما برای آموزش به مادران است تا خانواده ها در بهبود کودک خود مشارکت نموده و با اجرای صحیح اقدامات پیشگیری ازجمله تغذیه صحیح کودک ، انجام بموقع واکسیناسیون از ابتلاء و یا شدت بیماریهای وی و علاوه بر درمان کلی و بهره جویی از فرصتهای از دست رفته برای ارائه خدمت پیشگیری اولیه ، خانواده ها را در درمان کودک در منزل درگیر می سازد تا زمینه های بیمارشدن کودک و یا غفلت ازنشانه های خطر در جریان بیماری را به حداقل برسانند .
ترويج تغذيه با شير مادر از اجزاي ديگر اين برنامه مي باشد بطوريكه يكي از استراتژی هاي اتخاذ شده توسط یونیسف که به انقلاب سلامتی کودکان منجر شده است شیر مادر است. تغذیه با شیر مادر روش بی نظیری برای تامین غذای مناسب جهت رشد و تکامل مطلوب شیرخواران است و یک بخش مکمل از فرآیند باروری با اثرات بسیار مهم برای سلامت مادران است .
همچنين بررسي مرگ ومير کودکان از طريق شناخت عوامل دخيل در مرگ ومير و ساير عوامل زمينه ساز مرگ نوزادان و کودکان يک تا پنجاه نه ماهه بمنظور پيدا نمودن راهکارهاي مداخله اي مناسب از ديگر فعاليتهاي اين برنامه مي باشد.