دسترسی سریع
جمعه ٢٢ تير ١٤٠٣

داروهای موردنظر کمیته دارو وتجهیزات پزشکی بیمارستان ها (لیست فارماکوپه دارویی) صرفا بر اساس فهرست رسمی داروهای ایران که مصوب شورا قانونی مربوطه می باشد تایید و تامین شود و پزشکان بیمارستان در کلیه بخش های سرپایی، بستری و اورژانس ملزم به تجویز دارو از فهرست تعیین شده کمیته مذکور می باشد.
فهرست داروهای بیمارستانی در فایل زیر قابل دسترسی است.

 

  دانلود : daroohaye_bimarestani.pdf           حجم فایل 127 KB