دسترسی سریع
يکشنبه ٣١ تير ١٤٠٣

تصویر آقای حمید عالمی

آقای حمید عالمی

سمت : مدیریت خدمات و پشتیبانی

تلفن : 44011039-051

آدرس : سبزوار، باغ ملی، ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، مدیریت پشتیبانی و امور رفاهی

مشاهده رزومه و سوابق کاری