شنبه ٠٩ اسفند ١٣٩٩
منو اصلی

                                                                                            

نام خانه بهداشت پرسنل تصویر

اقای عباس علی رباط جزی و خانم نرگس امیر ابادی

خانم زینب امیر ابادی

خانم هاجر کاهانی

خانم فاطمه خوشابی

لینکهای مفید

 
درباره سبزوارIدرباره دانشگاهIنقشه سایتIپست الکترونیکIتماس با ما

سبزوار - خیابان اسد آبادی - چنب باغ ملی - ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه