شنبه ٠٩ اسفند ١٣٩٩
منو اصلی

نام خانه بهداشت  پرسنل تصویر 

 خانم اکرامی  

 خانم کریم ابادی  

خانم میر کمالی   

اقای محمد رضا برقبانی و خانم صغری کاشکی   

خانم عنبرستانی   

   

خانم شم ابادی   

لینکهای مفید

 
درباره سبزوارIدرباره دانشگاهIنقشه سایتIپست الکترونیکIتماس با ما

سبزوار - خیابان اسد آبادی - چنب باغ ملی - ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه