شنبه ١٣ خرداد ١٤٠٢
فرم نظرسنجی از ارباب رجوع ( موضوع ماده 8 طرح تکریم مردم  )                                
جنسیت:     مرد  زن
سن:
تحصیلات:

نام دستگاه:

تاریخ مراجعه:
آیااطلاع رسانی به صورت شفاف ودقیق ارائه شده است؟     بلی   تاحدودی     خیر
نحوه برخوردکارکنان باشما چکونه بوده است ؟     بسیارخوب      خوب   متوسط
نام کسانی که برخوردمناسبی داشته اند مرقوم فرمائید:
آیا خدمت موردنظر شما در موعدمقرر انجام گردید؟  بلی   خیر
درخواست خلاف مقررات ( باذکرمورد وفرد)