شنبه ١٣ خرداد ١٤٠٢

 

 

بسمه تعالي

مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده داوطلبین بدو ورود :

1.   فرم تكميل شده مشخصات فردي

2.   اصل و تصویر كليه صفحات شناسنامه

3.   اصل و تصویر كارت ملي( دوطرف كارت)

4.   اصل و تصویر كارت پایان خدمت ( دوطرف كارت برای آقایان)

5.   اصل و تصویر آخرین مدرك تحصيلي ( با ذكر معدل)

6.   سه قطعه عكس پشت نويسي شده 4*3 جدید

7.   گواهي مدارك ايثارگري (خانواده معظم شهدا ، جانبازان ، ازادگان ، رزمندگان و اعضاي نيروي مقاومت بسيج و...)

8.   گواهی مستندات مربوطه به مقالات چاپ شده علمي و پژوهشي ، تأليف یا ترجمه كتاب و...

9.   گواهی ارائه تایید طرح های پژوهشی مرتبط با رشته شغلی

10.  گواهی مستندات مربوط به كسب رتبه هاي برتر علمي ، فرهنگي ، مذهبي و...

11.   گواهی سوابق كاري مرتبط با رشته شغلی با ذکر تاریخ اشتغال و عنوان شغل

12.   گواهي آشنايي با فناوري اطلاعات ( مهارتهاي هفت گانه (ICDL)

*داوطلبین تبدیل وضعیت استخدامی مدارك ردیف های 1 تا 6 را به انضمام آخرین حکم کارگزینی خود ارائه نمایند.

*داوطلبین تبدیل وضعیت استخدامی در صورتی که در مراجعات قبلی به هسته گزینش مدارک ردیف های 2 تا 5 را ارائه نموده اند و تغییری در مدارک آن ها ایجاد نشده ،ضرورتی به ارائه مجدد مدارک مذکور نمی باشد.