دسترسی سریع
يکشنبه ٢٧ خرداد ١٤٠٣


هدف کلی :
 ارتقاء و حفظ سلامت نسل حال و آینده از زیانهای بهداشتی ،اقتصادی و اجتماعی مصرف دخانیات و تماس با دود آن
 
اهداف اختصاصی :
1- ارتقاء آگاهی عمومی با توجه ویژه به کودکان ،نوجوانان و جوانان در خصوص مضرات استعمال و استنشاق تحمیلی دود مواد دخانی
2- کاهش دسترسی به مواد دخانی
3- کاهش استعمال دخانیات از طریق توسعه و تقویت مراکز مشاوره ترک دخانیات
4- جلب مشارکت ارگانها و جامعه در زمینه کنترل دخانیات


تحلیل وضعیت موجود  :
مصرف دخانیات در حال حاضر یکی از بزرگترین عوامل در حال افزایش مرگ و میر در سطح جهان میباشد . در حال حاضر 4 میلیون نفر
هرساله در اثر ابتلا به بیماریهای ناشی از مصرف دخانیات جان خود را از دست میدهند . تا سال 2030 انتظار میرود که دخانیات با قربانی
 کردن 10 میلیون نفر در سال ،بیش از کل مرگهای ناشی از مالاریا ،مادران باردار ،کودکان و سل تنها عامل عمده مرگ در دنیا باشد. بیش از
 70% این مرگ و میرها در کشورهای در حال توسعه اتفاق می افتد. در ایران نیز مرگهای ناشی از مصرف به دخانیات به 50 هزار نفر در
 سال برآورد شده است و پیش بینی میشود طی 20 سال آینده این میزان به 200 هزار نفر در سال افزایش یابد. استعمال دخانیات عامل
بروز یا تشدید کننده بسیاری از بیماریهای مرتبط از جمله سرطانهای ریه، حفره دهان ،حنجره ،بیماریهای قلبی و عروقی ،کاتاراکت ،فساد
 دندانها و ........ میباشد.در جمعیتهایی که استمال دخانیات در چند دهه اخیر امری متداول میباشد. 90 درصد سرطان ریه ،15تا 20 درصد
 سایر سرطانها ،75 درصد برونشیت مزمن و آمفیزم و 25 درصد مرگ و میر ناشی از بیماریهای قلبی و عروقی در سنین 35 تا 69 سال
 ،ناشی از مصرف دخانیات بوده است.
اثرات استنشاق تحمیلی دود سیگار نیز کمتر از عوارض ناشی از استعمال دخانیات نمیباشد. بنابراین بهترین راه محافظت از آن قرار نگرفتن
 در معرض استنشاق تحمیلی دود مواد دخانی است در حالیکه طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت بیش از 40 درصد افراد و تعداد 700
 میلیون کودک یا به عبارتی نیمی از کودکان در معرض استنشاق تحمیلی دود سیگار هستند.