دسترسی سریع
جمعه ٠٨ مهر ١٤٠١

دانلود ایین نامه اداری استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

   دانلود : دستورالعمل_ارزشیابی_سال98.pdf           حجم فایل 590 KB
   دانلود : مجموعه_شرح_وظايف.doc           حجم فایل 572 KB
   دانلود : فرم_درخواست_وسیله_نقلیه_و_بلیط.pdf           حجم فایل 161 KB
   دانلود : فرم_در_خواست_کالا_از_انبار.pdf           حجم فایل 229 KB
   دانلود : فرم_ماموريت_داخل_دانشگاه.pdf           حجم فایل 343 KB
   دانلود : فرم_ماموريت_خارج_دانشگاه.pdf           حجم فایل 322 KB
   دانلود : آئين_نامه_اداري_استخدامي_غيرهيئت_علمي.rar           حجم فایل 7780 KB