دسترسی سریع
چهارشنبه ١٠ خرداد ١٤٠٢

معاون توسعه مدیریت و منابع:

حسن چشمی


آدرس: سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار - طبقه دوم

شماره تماس : 05144011031

فکس : 05144238012