جمعه ٢٨ تير ١٣٩٨
تقويم آموزشی

تقویم دانشگاهی نیمسال دوم 98-97  دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 

کلیه دانشجویان محترم جهت انتخاب واحد ملزم به رعایت نکات ذیل می باشند.

مورد 1: انتخاب واحد دانشجویان از طریق اینترنت درتاریخ های اعلام شده ذیل الزامی می باشد.

مورد2: تاریخ های اعلام شده حضوری فقط جهت رفع اشکالات احتمالي انتخاب واحد ( فقط جهت دانشجویانی که نامه شورا دارند) می باشد.

مورد3: در صورت عدم انجام انتخاب واحد در زمان مقرر به صورت اينترنتي ازدانشجو انتخاب واحد به عمل نخواهد آمد.

مورد4چنانچه در زمان انتخاب واحد اينترنتي به مشكل آموزشي برخورد نموديد مي توانيد درساعت اداري(15-8) با آموزش دانشکده مربوطه تماس حاصل فرمائید.

 

مورد 5 : پس از انتخاب واحد از طریق اینترنت حتماً تأییدیه انتخاب واحد خود را پرینت بگیرید.

 

شروع کلاسها     97/11/20

تاریخ انتخاب واحد اینترنتی   کلیه دانشجویان محترم می توانند از تاریخ  97/11/11  لغایت 97/11/19   بصورت تمام وقت و

 

 با استفاده از سایت www.Medsab.ac.ir بصورت اینترنتی انتخاب واحد نمایند.

 

 

ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان مهمان و انتقال به تفکیک رشته

تاریخ رفع اشکالات انتخاب واحد بصورت حضوری (فقط جهت دانشجویانی که نامه شورا دارند)

گروه

روز تاریخ ساعت

اتاق عمل

پرتوشناسی

یکشنبه 97/11/14 8-15

فوریت های پزشکی

هوشبری

دوشنبه 97/11/15 8-15
علوم آزمایشگاهی سه شنبه 97/11/16

8-15

 

شروع کلاسها  97/11/20                     پایان کلاسها  98/3/31

حذف و اضافه (اینترنتی)   97/12/4   لغایت   97/12/7

حذف اضطراری   98/2/29    لغایت    98/2/30                         امتحانات   98/4/1     لغایت   98/4/18

 

 

زمان حذف و اضافه بصورت حضوری فقط دانشجویانی که نامه شورا دارند

گروه

روز تاریخ ساعت

اتاق عمل

پرتوشناسی

یکشنبه 97/12/5 8-15

فوریت های پزشکی

هوشبری

دوشنبه 97/12/6 8-15
علوم آزمایشگاهی سه شنبه 97/12/7

8-15

 

(شروع کارآموزی مطابق برنامه اعلام شده توسط مدیران محترم گروه می باشد)

 

 

 

 

 

  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir