يکشنبه ٣٠ شهريور ١٣٩٩
وظايف اداره آموزش

 

شرح وظايف اداره آموزش دانشکده

 

  

- تنظيم برنامه تقويم دانشگاهي جهت هرنيمسال و تابستان

- تهيه ليست  دروس ارائه شده در هر نيمسال و تابستان جهت كليه رشته ها

- معرفي دروس ارائه شده درهرنيمسال وتابستان در برنامه سما

- اعلام دروس ارائه شده در هر نيمسال وتابستان جهت كليه رشته ها به مديران گروهها

- انجام انتخاب واحد جهت كليه دانشجويان جديد الورود

- معرفي به استاد دانشجويان

- انجام و ثبت حذف و اضافه

- انجام و ثبت  حذف تك درس

- انتخاب واحد دانشجويان مهمان

- صدور تاييديه انتخاب واحد جهت ضبط در پرونده و ارائه به دانشجويان

- تشكيل پرونده جهت  کلیه دانشجويان مشغول به تحصیل

- تشكيل پرونده جهت  دانشجويان مهمان، انتقال، جابجائي و تغيير رشته و...

- معرفي دروس  جديد با اختصاص كد جديد در برنامه سما

- بررسي صورتجلسات شوراي آموزش و انجام اقدامات لازم در مورد مصوبات آن

- تهيه ليست دانشجويان مشروط و اقدامات لازم

- تهیه آرایش دروس برای دانشجویان به تفکیک رشته و ورودی

- بررسي صورتجلسات كميسيون موارد خاص وانجام اقدامات لازم در مورد مصوبات آن

- تهيه ليستهاي مختلف جهت واحدهاي ديگر دانشگاه

- مكاتبات اداري با ساير موسسات و ادارات بر حسب نياز

- تهيه گزارشات لازم و ارائه آن به مسئولين

- تكميل فرمهاي مهمان وانتقال وتغيير رشته جهت دانشجويان متقاضي

- تهیه كارنامه كلي و آرايش دروس جهت اساتيد راهنما

- پیگیری و دریافت تقسیم دروس از مدیران گروه

- تنظيم برنامه كلاسي وساعات درس وبرقراري نظم در برگزاري كلاسها وكارآموزيها

- انجام هماهنگي و مکاتبات لازم با گروههاي آموزشي داخل و خارج دانشکده به منظور تامين اساتيد مورد نياز

- هماهنگي با اساتيد براي تعيين زمان تشکيل کلاسها

- تنظيم برنامه كارآموزيها وبرقراري نظم در برگزاري كارآموزيها

- اعلام برنامه كلاسي به دانشجويان واساتيد

- اعلام برنامه كارآموزي به اساتيدودانشجويان وكليه مراكز درماني

- كنترل تشكيل كلاسهاي درسي وحضوروغياب اساتيد به طور كلي ( روزانه وماهانه)

- هماهنگي با واحدنقليه جهت سرويس دهي واياب وذهاب اساتيد

- صدور ليستهاي حضور و غياب جهت برگزاري كلاسها

- تهيه پوشه هاي حضور وغياب دانشجويان جهت اساتيد

- كنترل امكانات ودستگاههاي كمك آموزشي جهت برگزاري كلاسها

- تنظيم برنامه كلاسي پراتيك و سالن ورزش

- كنترل تعداد جلسات تشكيل كلاس براساس تعداد واحد

- آماده نمودن وتكثير سرفصل دروس جهت اساتيد

      - توزيع و جمع آوري فرمهاي حق التدريس اساتيد

- صدور كارنامه پايان ترم جهت ضبط در پرونده

- تهيه ليست دانشجويان ممتاز رتبه اول تا سوم

- معادلسازي واحدهاي دانشجويان تغيير رشته و انتقال و ثبت آن

- ارسال پرونده هاي آموزشي دانشجويان فارغ التحصيل به واحد فارغ التحصيلان

 

 

امتیازدهی
منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir