شنبه ١٠ آبان ١٣٩٩
كاركنان

ثریا مهرآبادی


مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

سمت: کارشناس مسئول آموزش دانشکده پیراپزشکی

تلفن: 05144018329


پست الكترونیك: ssmehrabadi@ymail.com

خیرالنساء محمدآبادی


مدرک تحصیلی: کارشناس مدیریت آموزشی

سمت: کارشناس آموزش دانشکده پیراپزشکی

تلفن: 05144018329


پست الكترونیك:kh.mohammadabadi@gmail.com

منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir