دسترسی سریع
چهارشنبه ١٠ خرداد ١٤٠٢

همکاران واحد آموزش و توانمند سازی کارکنان:

سمت

مسئول آموزش کارکنان

نام و نام خانوادگی:

محمود آیتی نسب

تلفن تماس:

05144011088سمت

کارشناس آموزش کارکنان


نام و نام خانوادگی:

اکرم حسین پور بوری‌آبادی

تلفن تماس:

05144011059