يکشنبه ٣٠ شهريور ١٣٩٩
منو اصلی

نام و نام خانوادگی سمت  
دکتر سید مهدی دلقندی
پزشک
 
دکتر فریده صمدانی
پزشک  
آقای اسماعیل باغجری
مسئول امور عمومی مرکز  
مرجان نادر پور
مامای روستایی

 

اقای هادی جمالی
 بهداشت مبارزه با بیماریها  
 اقای داوود خلیلی  بهداشت محیط  
خانم فاطمه علیخوانی  بهداشت خانواده  
خانم زهرا حسن آبادی
بهداشت حرفه ای
 

امتیازدهی
لینکهای مفید

 
درباره سبزوارIدرباره دانشگاهIنقشه سایتIپست الکترونیکIتماس با ما

سبزوار - خیابان اسد آبادی - چنب باغ ملی - ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه