هنگام بروز حادثه با 115 تماس بگیرید.
پدافند غیر عامل

از فرمایشات رهبر معظم انقلاب 

لازم است اقدام های موثر در حوزه پدافند غیر عامل با کار بسیجی صورت گیرد و از مصونیت کشور و آمادگی لازم دفاعی در برابر دشمن اطمینان حاصل شود.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   دانلود : amadegi_bimarestani_final_.pdf           حجم فایل 4003 KB
   دانلود : آنچه_در_مورد_پدافند_غیر_عامل__باید_بدانیم.rar           حجم فایل 3418 KB
   دانلود : padafand_dar_yek_negah.pdf           حجم فایل 2486 KB