جمعه ٠٢ آبان ١٣٩٩
معرفی دانشکده

 

به نام آن که جان را فکرت آموخت

شناسنامه دانشكده پيراپزشكي

 

در پي بستر سازي مناسب و به لطف پروردگار و نگرش عدالت محور دولت خدمت گزار طي  رأی صادره در یکصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای گسترش دانشگاهها در مورخه 1387/02/07 با ارتقاء دانشکده علوم پزشکی سبزوار به دانشگاه و تاسيس دانشكده پيراپزشكي موافقت شده و بر این اساس دانشکده پیراپزشکی با سه رشته ذیل رسماً شکل گرفت:

رشته اتاق عمل: كارداني

 هوشبري: كارداني

 فوريت هاي پزشكي: كارداني 

 

تفكيك دانشكده و وظايف از همان بدو تاسيس در دستور كار قرار گرفت  و تلاشهای مستمر مسئولین منجر به ارتقاء دانشکده در رشته های ذیل گردید:

 

1-    کارشناسی پیوسته اتاق عمل از مهر 1387

2-    کارشناسی پیوسته هوشبری از بهمن 1387

3-    کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی  از مهر ماه 1389

4-    کارشناسی ناپیوسته اتاق عمل از بهمن 1392

5-    کارشناسی ناپیوسته هوشبری از مهر1394

6-    کاردانی بدون آزمون علوم آزمایشگاهی از بهمن 1394

7-    کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی از مهر 1395

8-    کارشناسی ناپیوسته فوریت های پزشکی از بهمن  1395

9-    کارشناسی پیوسته تکنولوژی پرتوشناسی از مهر  1396

10- کارشناسی پیوسته تکنولوژی پرتودرمانی از مهر  1398

 

 

منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir