هنگام بروز حادثه با 115 تماس بگیرید.
معرفی

بیوگرافی 

هادی عباس اباد عربی 

متولد:   6/10/1359 شهرستان سبزوار 

دارای مدارک: 

کاردان هوشبری (فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی سبزوار سال1381)

کارشناس پرستاری(فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 1386)

کارشناسی ارشد پرستاری با گرایش سالمندی(فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1393)

سوابق کاری: 

از سال 1382 تا 1384:اتاق عمل و اورژانس بیمارستان ولی عصر شهرستان بردسکن

ازسال 1384-1392:اورژانس 115 و درمانگاه  شهرستان خلیل آباد

از سال 1392 تا کنون: اورژانس 115 شهرستان سبزوار

از سال 1392 تا کنون:مربی کار آموزی  دانشجویان پرستاری، هوشبری، اتاق عمل و فوریت های پزشکی در اورژانس 115