دسترسی سریع
يکشنبه ٣١ تير ١٤٠٣

همکاران واحد دبیرخانه:

سمت

مسئول دبیرخانه


نام و نام خانوادگی:

بتول بلوچ کلاته عربی

تلفن تماس:

05144011078سمت

متصدی دبیرخانه


نام و نام خانوادگی:

علی شهرآئینی

تلفن تماس:

05144011087سمت

نامه رسان


نام و نام خانوادگی:

علی اصغر شجاعی

تلفن تماس:

05144011087


 

شرح وظایف واحد دبیرخانه

 

1-      وصول نامه های ارسالی و ارجاع آنان به مسئولین مربوطه.

2-      ثبت نامه های وارده و ارجاعی به همکاران توسط دبیر خانه.

      3-      تفکیک نامه های پستی (داخلی و خارجی) و ارجاع به واحد های تابعه.

 4-      پیگیری سوابق نامه ها و ارسال به واحد های در خواست شده حسب مورد.

 5-      انجام دستور مسئولین و پیگیری اوامر آنها جهت تسریع درامور.

 6-      پاسخ به مراجعین جهت ردیابی در خواست های مربوطه.

       7-      صدور ، تفکیک و ارسال نامه های صادره به واحد های ذیربط .