معرفی بیمارستان

بیمارستان ولی عصر(عج)جغتای

     پروژه بیمارستان ولی عصر (عج)جغتای درزمینی به مساحت 150000مترمربع  درسال 1383به اتمام رسیدودرتاریخ1/6/1386 افتتاح وازهمان تاریخ  فعالیت خود را آغاز نمود. زمین بیمارستان را شورای اسلامی درسال1367 واگذار نمودند.

    درحال حاضر این بیمارستان دارای بخشهای بستری داخلی ،جراحی ،زنان ،اطفال و اورژانس ، بلوک زایمان ،اتاق عمل ،دیالیز  ودر بخش های پاراکلینیکی آزمایشگاه ،رادیولوژی وسونوگرافی مجهز و داروخانه شبانه روزی را دارا می باشد.

    این بیمارستان دارای پزشکان متخصص اطفال، داخلی ،جراحی ، زنان و بیهوشی می باشد که درمانگاه تخصص آن درصبح وعصر فعال است. درارائه خدمات رادیولوژی وسونو گرافی  از نیروی متخصص استفاده می شود و خدمات آزمایشگاهی زیر نظر متخصص پاتولوژی صورت می گیرد.

 

 

ساعت
اوقات شرعی