دسترسی سریع
سه شنبه ٢٦ تير ١٤٠٣

معاونت غذا و دارو در راستای استراتژی های دانشگاه، عهده دار تأمین و ارتقاء سلامت و امنیت غذایی، دارویی و آرایشی بهداشتی بوده و با بهره گیری از کارشناسان متعهد و کارآمد و همچنین استفاده از ابزارهای قانونی و فن آوری های نوین و احترام به ارزش ها و باورهای دینی و اعتقادی جامعه در جلب رضایت مشتریان انجام وظیفه می نماید.