دسترسی سریع
سه شنبه ٢٦ تير ١٤٠٣
سمت مدیر امور پشتیبانی و رفاهی
نام و نام خانوادگی: حسن چشمی
تلفن تماس: 05144011031
فکس: 05144011031
سمت مسئول امور رفاهی  
نام و نام خانوادگی: محمد امیری نژاد
تلفن تماس: 05144011104
سمت کارشناس امور رفاهی کارکنان
 
نام و نام خانوادگی: حسین برزویی
تلفن تماس: 05144011083
سمت مسئول نقلیه  
نام و نام خانوادگی: مجتبی رضائی
تلفن تماس: 05144011065
سمت کارشناس نقلیه  
نام و نام خانوادگی: علی عاقلی مقدم
تلفن تماس: 05144011065
سمت کارپرداز
 
نام و نام خانوادگی: مهدی پیشوائیان
تلفن تماس: 05144011032
سمت کارپرداز
 
نام و نام خانوادگی: احمد سالاری
تلفن تماس: 05144011049
سمت مسئول انبار
 
نام و نام خانوادگی: حسین صاحبدل
تلفن تماس: 05144011049
سمت انباردار مرکزی
 
نام و نام خانوادگی: حسین صاحبدل
تلفن تماس: 05144011094
سمت انباردار
 
نام و نام خانوادگی: داود قارزی
تلفن تماس: 05144011069
سمت سرپرست تدارکات
 
نام و نام خانوادگی: مهدی پیشوائیان
تلفن تماس: 05144011032