دسترسی سریع
سه شنبه ١٥ اسفند ١٤٠٢

آيين نامه هاي اجرايي ،بخشنامه ها و دستورالعمل ها

   دانلود : راهنمای ثبت درخواست منبع (پروانه تاسیس و بهره برداری ) غذا و آشامیدنی           حجم فایل 2897 KB
   دانلود : حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای کوچک تولید و بسته بندی (کارگاهی)           حجم فایل 572 KB
   دانلود : دستورالعمل اجرایی صدور ،تمدیدو اصلاح پروانه شرکت پخش و توزیع مواد غذایی و آشامیدنی           حجم فایل 785 KB
   دانلود : prps_غذایی_اشامیدنی.pdf           حجم فایل 685 KB
   دانلود : حداقل ضوابط فنی و بهداشتی کار گاههای کوچک تولید انواع سوسیس و کالباس حرارت دیده           حجم فایل 629 KB
   دانلود : فراورده های که در تهیه آنها از این افزودنی ها استفاده می گرددمشمول اخذ تاییدیه حلیت میباشند           حجم فایل 16 KB
   دانلود : بخشنامه حلیت مواد و فرآورده های خوردنی وآشامیدنی           حجم فایل 148 KB
   دانلود : دستورالعمل اجرايي صدور پروانه بهداشتي ساخت (استفاده از ظرفيت خالي)           حجم فایل 259 KB
   دانلود : دستورالعمل وراهنماي درج نشانگر رنگي تغذيه اي           حجم فایل 1112 KB
   دانلود : دستورالعمل اجرايي نحوه ارزيابي و مميزي واحدهاي توليدي براساس استاندارد هاي مديريت ايمني مواد غذايي           حجم فایل 382 KB
   دانلود : بخشنامه.pdf           حجم فایل 1160 KB
   دانلود : نوشيدني.pdf           حجم فایل 43 KB
   دانلود : گروه_فرآورده_هاي_لبني.pdf           حجم فایل 221 KB
   دانلود : گروه_فرآورده_هاي_گوشتي.pdf           حجم فایل 107 KB
   دانلود : گروه_فرآورده_هاي_کشاورزي.pdf           حجم فایل 260 KB
   دانلود : گروه_فرآورده_هاي_آردي.pdf           حجم فایل 256 KB
   دانلود : گروه_بسته_بندي.pdf           حجم فایل 200 KB
   دانلود : شيريني_و_شکلات.pdf           حجم فایل 201 KB
   دانلود : دستورالعمل اجرايي حداقل ضوابط برچسب گذاري فرآورده هاي غذايي و آشاميدني           حجم فایل 1479 KB
   دانلود : دستورالعمل اجرایی نحوه صدور پروانه بهداشتي جهت صادرات و استفاده از ظرفيت خالي كارخانجات           حجم فایل 360 KB
   دانلود : آيين نامه اجرايي نحوه اعطاء نشان ايمني و سلامت           حجم فایل 77 KB
   دانلود : ابطال_بخشنامه_انواع_طعم_دهنده_.pdf           حجم فایل 122 KB
   دانلود : غني_سازي_مواد_خوراكي_و_اشاميدني.pdf           حجم فایل 272 KB