دسترسی سریع
يکشنبه ٣١ تير ١٤٠٣

 

 

در آزمايشگاه چه نكات مهمي را بايد رعايت كنيم؟

1- هرگز بدون روپوش، دستكش، ماسك، عينك و ساير وسايل ايمني مناسب آزمايش نكنيم. بايد بدانيم كه براي كار با برخي مواد خاص استفاده از تجهيزات ايمني ويژه و اختصاصي لازمست. يعني بايد از دستكش و ماسك و ساير وسايل مخصوص براي كار با آن مواد استفاده كنيم و تجهيزات ايمني معمولي كارآيي لازم را ندارند.

 2- شيلنگ هاي آب و گاز را هرگز بدون بست استفاده نكنيم.

 3-هرگز از وسايل معيوب و شكسته استفاده نكنيم. استفاده از اين وسايل مي تواند منجر به بروز خطرات جدي شود.

4- هرگز آزمايش در حال اجرا را بدون مراقبت رها نكنيم. در صورت نياز اجباري به ترك محل يا در مورد آزمايشهاي نيازمند به زمان طولاني، حتما توضيحاتي شامل نام آزمايش، نام آزمايشگر، تلفن تماس، مواد در حال واكنش و احتياطات لازم را در محل آزمايش در دسترس قرار دهيم.

5- هرگز ظروف حاوي مواد ومحلول ها را بدون درپوش محكم نگهداري نكنيم تا ضمن جلوگيري از آلودگي هواي آزمايشگاه، از آلودگي نمونه ها با مواد خارجي جلوگيري شود.

6- مواد مورد استفاده را فقط به ميزان مصرف در روي ميزها نگهداري و بقيه را در محل مناسب انبار نماييم.

7- خطرات موجود در آزمايشگاه را شناسايي نماييم و روشهاي مناسب مقابله با آنها را بياموزيم.

8- محل كپسول هاي آتش نشاني را شناسايي و روش استفاده از آنها را بياموزيم.

 9- قبل از كار با مواد شيميايي، ابتدا با خواص آنها آشنا شده، خطرات آنها را شناسايي نموده و روش مقابله با اين خطرات را فراگيريم.

 10- با علائم و هشدارهاي ايمني آشنا شويم.

11- مسيرهاي تردد در آزمايشگاه را خالي از اشياي مزاحم نگهداريم.

12- روي ميزها را خالي از تجهيزات و مواد غير لازم نگهداريم.

13- وسايل روي ميزها را بطور مناسب و بي خطر قرار دهيم.

 14- حتما به هرگونه ظرف حاوي مواد و محلولها برچسب مناسب را الصاق نماييم.

15- از هرگونه خوردن و آشاميدن در محيط آزمايشگاه پرهيز كنيد. محيط آزمايشگاه آلوده به مواد سمي و خطرناك است.

16- هنگام شستشوي ظروف و وسايل شيشه اي، ابتدا شير آب را باز نموده و منتظر يكنواخت شدن جريان آب و ثابت شدن فشار آن شويد و سپس وسايل مورد شستشو را در مسير جريان آب قرار دهيد تا از رها شدن وسايل از دست (در اثر فشار ناگهاني آب) و شكستن آنها جلوگيري شود.

17- حتي الامكان در ساعات خلوت روز آزمايش نكنيم تا بتوانيم درصورت نياز از كمك ساير افراد استفاده نماييم.

 18- در صورت نياز به زمان طولاني جهت انجام آزمايش، بجاي انجام آن تا ساعتهاي انتهايي روز بهتر است آزمايشها را زودتر شروع نماييم.

19- مواد و محلولهاي خطرناك و آلاينده محيط زيست را در فاضلاب يا سطل زباله خالي نكنيم. اين مواد و محلول ها بايد جمع آوري و بطريق مقتضي دفع گردند.

20- برای هر بار استفاده حتما" تاریخ استفاده از دستگاه و فاکتور اندازه گیری شده را در دفترچه مخصوص یادداشت نمایید.

21- پیش از توزین یا برداشتن هر ماده بر چسب ایمنی آن را مطالعه نمایید.

 22- هرگز مواد شیمیایی را به وسیله پیپت با دهان نکشید.

 23- جهت استفاده از هر دستگاه و به منظور جلوگیری از اختلال در دستگاهها لازمست در شروع با مسئول آن هماهنگی کامل به عمل آید.

24- ترازوهای موجود در آزمایشگاه روزانه پس از پایان کار تمیز شود.

 25- از قرار دادن کیف و وسایل شخصی در محیط آزمایشگاه جداً بپرهیزید.

 26- خانمها بایستی مقنعه خود را در روپوش قرار دهند.

 

باید به خاطر داشته باشیم که عدم رعایت هر کدام از نکات ساده ذکر شده ،می تواند منجر به حادثه شود و حوادثی که شاید خیلی دور از ذهن باشند اما بعد از وقوع فرصتی برای جبران نخواهد بود.


علائم و هشدارهای ایمنی: