دسترسی سریع
پنج شنبه ١١ خرداد ١٤٠٢
En

 

مسئول کمیته ارزشیابی:

خانم دکتر رقیه جوان

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 

کارشناس کمیته ارزیابی آزمون:

دکتر مهدی ربیعی

تلفن تماس : 44018491-051