دسترسی سریع
پنج شنبه ١٦ ارديبهشت ١٤٠٠

شماره تلفن مهمانسرای دانشگاههای علوم پزشکی کشور

رديف

نام استان

مسئول هماهنگی

شماره تلفن  

فاکس

کد

1

آستارا

آقای مهدوی

09117040120 

 

 

2

اراک

آقای طبیبیان

33130306  - 33132333 

 

086

3

اردبیل

  آقاي ظفرزاده

33512081