دسترسی سریع
پنج شنبه ١١ خرداد ١٤٠٢

تماس با واحد مدیریت بیماریها

تلفن تماس مستقیم غیر واگیر : 05144019044

تلفن تماس مستقیم  واگیر : 05144019041

تلفن تماس مستقیم  مدیرگروه : 05144019040

تلفن تماس مستقیم مرکز پیگیری بیماریها و هاری : 05144019048

تلفن تماس مستقیم مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری : 05144658200

تلفن تماس معاونت بهداشتی : 05144019011  -  05144019012

فاکس معاونت : 05144645136

سمت

نام و نام خانوادگی

شماره تماس مستقیم (پیش شماره 051)

مدیر گروه بیماریها

دکتر مرضیه احمدی

44019040

کارشناس مسئول واگیر

مهدی ابراهیم نژاد

44019041

کارشناس بیماریهای واگیر

موسی الرضا عباسپور

44019042

کارشناس زنجیره سرما

محمد اسماعیل آبادی

44019043

کارشناس بیماریهای غیرواگیر

حسن عباسیان

44019044

کارشناس بیماریهای واگیر

علی کرابی - سیدمحسن مهری

44019045

کارشناس بیماریهای غیرواگیر

فاطمه مهری

44019046

پزشک هماهنگ کننده سل

دکتر نرجس فکور

44019046

کارشناس مرکز درمان و پیشگیری هاری

عباسعلی ابراهیمی

44019048

کارشناس مرکز درمان و پیشگیری هاری

سیدقاسم حسینی

44019048

کارشناس پیگیری هیپوتیروئیدی

ملیحه چاووشی

44019050

آدرس پستی : سبزوار - خیابان طالقانی - مرکز بهداشت شهرستان سبزوار - کد پستی : 9617684115

وب سایت معاونت بهداشتی: http://www.vcHealth.medsab.ac.ir