دسترسی سریع
پنج شنبه ١١ خرداد ١٤٠٢
واحدکارمندشماره تلفن1شماره تلفن2شماره تلفن3فکس
تلفنخانه
تلفنخانه
44656101
44645200


دفتر معاونت بهداشتی
 سیدامیر موسوی- خانم معصومی
44019011
44019012
44645520
44645136
معاون فنی
دخانم دکتر احمدی
44019015
44669883


معاون اجرایی
احمد احمدی نسب
44019014
44652039


حراست
سید عباس حسینی
44019027
44645135

44645135
روابط عمومی
مجتبی معتمد
44019053
44645520

44645136
میزخدمت
خانم ملوندی
44019119



دبیرخانه
عرب - قاری زاده
44019095
44019096


ماشین نویسی
خانم کوشکی
44019097
44019098
44019099

تکثیر
حسن آبادی
44019103



بایگانی
خانم شیرزاد
44019094



امور عمومی
مسلم خوش اخلاق
44019091



امور اداری
رحیمی- توسلی
44019088
44019089


تاسیسات
واسعی
44019090



دفتر فنی
مهندس دشتی
44019116
44019117


نقلیه
حسن ابهری
44019105



کارگزینی
خانم شمسایی
44019092



کارگزینی
خانم ده نبی
44019093



نگهبانی
نگهبانی
44019118



کامپیوتر
مهندس ابوالقاسم صالح آبادی-خانم داورزنی-حجازیان
44019100
44019101
44019102

آمار
نامی - تکبیری
44019085
44019086
44019087

امور مالی
حسین برابادی
44019031
44646630


حسابداری
شکیبا - بیهقی - بلندنظر
44019032
44019033
44019034

حسابداری
یحیی آبادی
44019035



کارپردازی
ابیضی -لطفی-رازقندی
44019036
44019038
44019039

انبار
جواد مرادی
44019106
44019107


انبار دارویی
حسین بارانی
44645534


44645534
گسترش شبکه
 
44019017



گسترش شبکه
حسن شاکری
44019016
44647169


گسترش شبکه
حسین سلطانی-علی سنایی -ابولفضل ابارشی
44019018



گسترش شبکه
استاجی - ناصح
44019019



گسترش شبکه
سعادت - جمالی
44019020



آموزش سلامت
خانم بهنام - خانم زارع
44019081
44019082


سلامت دهان و دندان
دکتر جنت آبادی
44019025
44019026
44656101

سلامت روان
فرهادیان  - حسن نژاد- خالقی
44019028
44019029
44019030

بهداشت مدارس
مجتبی معتمد
44019075
44019076
44019077

بهداشت محیط
مهندس هادی کرابی
44019054



بهداشت محیط
معنوی پور - سلیمی
44019056
44019057


بهداشت محیط
مهدوی
44019055



بهداشت محیط
غلامی - توسلی - باغانی
44019058
44019059
44019060

بهداشت محیط
ذبیحی - زینلی
44019064



بهداشت حرفه ای
مهندس باشتنی - کلاته
44019062
44019063


بهداشت خانواده
دکتر روکی- خانم دولت آبادی
44019068
44019069


بهداشت خانواده
خانم محمدی - مهرآبادی
44019073
44019074


بهداشت خانواده
خانم نوروزی - مهرگان
44019070
44019071
44019072

مدیریت بیماریها
دکتر احمدی
220
44641803


بیماریها
سیدمحسن مهری
44019040



بیماریها
ابراهیم نژاد
44019041



بیماریها
عباسپور - اسماعیل آبادی
44019042
44019043


بیماریها
عباسیان - خانم مهری
44019044
44019050


بیماریها
دکتر فکور
44019047



بیماریها
خانم مهری  - کرابی
44019045
44019046


واحد هاری
سید قاسم حسینی
44019048
44019049


بیماریهای رفتاری
خانم دکتر فکور
44019051
44019052


خطر حوادث وبلایا
اعتصامی - سیادت
44019078
44019079


آزمایشگاه
خانم حسینی
44019108



آزمایشگاه
مقدم
44019061



آزمایشگاه
خسروی
44019109



آزمایشگاه
مقصودی
44019111



آزمایشگاه
دکتر احمدی
44019110



آزمایشگاه
علوی
44019112



آزمایشگاه
سعادتمند
44019078



امور دارو
دکترارگی
236



امور دارو
د- موسوی
44019113
44019114
44019115

بهبود تغذیه جامعه
بهناز فیروزی




کلینیک حرفه ای
محمدپور
44019065



پذیرش کلینیک حرفه ای
کرابی - علی آبادی
44019066



مرکز آموزش بهورزی
علیرضا علوی
44419574


44419574
سالن اجتماعات
علیزاده
44019080



آبدارخانه
آبدارخانه
44019104



SDH
دکترمحبوبه نعمت شاهی
251



مرکزخدمات جامع سلامت دکتر غنی
عباس ادیبان راد
44441521



مرکزخدمات جامع سلامت الداغی
سپیده الداغی
44265022



مرکزخدمات جامع سلامت دانشگاه
فروغ ابوترابی
44647990



مرکزخدمات جامع سلامت همت آباد
علی ادیبان راد
44292110



مرکزخدمات جامع سلامت کوشک
مهدی بابایی زارچ
44657391



مرکزخدمات جامع سلامت توحیدشهر
مرتضی قلعه نوی
44410150



مرکزخدمات جامع سلامت اسرار
محمد شم آبادی
44447055


44447055
مرکزخدمات جامع سلامت روداب

45523030


45523030
مرکزخدمات جامع سلامت بنقن
مهتاب دولت آبادی
58282923



مرکزخدمات جامع سلامت ششتمد
ساناز آرزومندان
44723918


44723918
مرکزخدمات جامع سلامت تندک
حسین فهیمی
44753300


44753300
مرکزخدمات جامع سلامت کیذور
ملیحه فصیح فر
44743433


44743433
مرکزخدمات جامع سلامت قلعه میدان
کورش ایرانی
44853342


44853342
مرکزخدمات جامع سلامت شامکان
داود رادمنش

44733300


44733300
مرکزخدمات جامع سلامت رباط سرپوش
فریبا شهیدی فر
44313499


44313499
خانه بهداشت برزو
خانه بهداشت برزو
44473420



خانه بهداشت فسنقر
خانه بهداشت فسنقر
44273450



خانه بهداشت حارث آباد
خانه بهداشت حارث آباد
44463370



خانه بهداشت بالش آباد
خانه بهداشت بالش آباد
44563327



خانه بهداشت کراب
خانه بهداشت کراب
44353257



خانه بهداشت قز
خانه بهداشت قز
44414188



خانه بهداشت افچنگ
خانه بهداشت افچنگ
44523322



خانه بهداشت ایزی
خانه بهداشت ایزی
44133336



خانه بهداشت خیرآباد
خانه بهداشت خیرآباد
44113370



خانه بهداشت باغجر
خانه بهداشت باغجر
44323402



خانه بهداشت علیک
خانه بهداشت علیک
45133384



خانه بهداشت قره قلی
خانه بهداشت قره قلی
44183404



خانه بهداشت علی آباد شور
خانه بهداشت علی آباد شور
44373310



خانه بهداشت دولت آباد
خانه بهداشت دولت آباد
44453511



خانه بهداشت دلقند
خانه بهداشت دلقند
44543418



خانه بهداشت نزل آباد
خانه بهداشت نزل آباد
44383347



خانه بهداشت سنگ سفید
خانه بهداشت سنگ سفید
44415092



خانه بهداشت ابارش
خانه بهداشت ابارش
44283671



خانه بهداشت خسروجرد
خانه بهداشت خسروجرد
44443550



خانه بهداشت استیر
خانه بهداشت استیر
44343419



خانه بهداشت گوداسیا
خانه بهداشت گوداسیا
44266115



خانه بهداشت کسکن
خانه بهداشت کسکن
44363266



خانه بهداشت دلبر
خانه بهداشت دلبر
44511091



خانه بهداشت شاره
خانه بهداشت شاره
44235640



خانه بهداشت ملوند
خانه بهداشت ملوند
45573410



خانه بهداشت برآباد
خانه بهداشت برآباد
45563435



خانه بهداشت کلاته میرعلی
خانه بهداشت کلاته میرعلی
45523677



خانه بهداشت شمس آباد
خانه بهداشت شمس آباد
45583383



خانه بهداشت دارین
خانه بهداشت دارین
45553342



خانه بهداشت فیلشور
خانه بهداشت فیلشور
45553206



خانه بهداشت اجنورد
خانه بهداشت اجنورد
45943343



خانه بهداشت بنجخ
خانه بهداشت بنجخ
45943440



خانه بهداشت کلاوی
خانه بهداشت کلاوی
95002101



خانه بهداشت استاج
خانه بهداشت استاج
45523676



خانه بهداشت بنقن
خانه بهداشت بنقن
45528074



خانه بهداشت بهارستان
خانه بهداشت بهارستان
45523250



خانه بهداشت اردیز
خانه بهداشت اردیز
45515332



خانه بهداشت گرمک
خانه بهداشت گرمک
45528073



خانه بهداشت بجدن
خانه بهداشت بجدن
45513350



خانه بهداشت سریش
خانه بهداشت سریش
45520394



خانه بهداشت آریان
خانه بهداشت آریان
45543434



خانه بهداشت علی آباد سید رحیم
خانه بهداشت علی آباد سید رحیم
44728038



خانه بهداشت کیذغان
خانه بهداشت کیذغان
95000102



خانه بهداشت بجدن
خانه بهداشت بجدن
44793311



خانه بهداشت عزیزآباد
خانه بهداشت عزیزآباد
44823334



خانه بهداشت ابراهیم آباد
خانه بهداشت ابراهیم آباد
44720738



خانه بهداشت برازق
خانه بهداشت برازق
44783296



خانه بهداشت گاچ
خانه بهداشت گاچ
44793265



خانه بهداشت جنبذ
خانه بهداشت جنبذ
44823400



خانه بهداشت قاسمی
خانه بهداشت قاسمی
95001828



خانه بهداشت تندک
خانه بهداشت تندک
44753290



خانه بهداشت مچ
خانه بهداشت مچ
44763207



خانه بهداشت طرسک
خانه بهداشت طرسک
44773234



خانه بهداشت کیذور
خانه بهداشت کیذور
44743540



خانه بهداشت باغخیرات
خانه بهداشت باغخیرات
44803464



خانه بهداشت کلاته سادات
خانه بهداشت کلاته سادات




خانه بهداشت قلعه میدان
خانه بهداشت قلعه میدان
44853353



خانه بهداشت بیروت
خانه بهداشت بیروت
44853492



خانه بهداشت خرسف
خانه بهداشت خرسف
44873330



خانه بهداشت دهنو
خانه بهداشت دهنو
44813220



خانه بهداشت کلاته تیرکمان
خانه بهداشت کلاته تیرکمان
44833400



خانه بهداشت البلاغ
خانه بهداشت البلاغ
44720432



خانه بهداشت سبه
خانه بهداشت سبه




خانه بهداشت شامکان
خانه بهداشت شامکان
44733708



خانه بهداشت حسین آباد
خانه بهداشت حسین آباد
44863300



خانه بهداشت سنگرد
خانه بهداشت سنگرد
44728536



خانه بهداشت یحیی آباد
خانه بهداشت یحیی آباد
44843277



خانه بهداشت کلاته نوبهار
خانه بهداشت کلاته نوبهار
44883300



خانه بهداشت رباط سرپوش
خانه بهداشت رباط سرپوش
44313430



خانه بهداشت عوض
خانه بهداشت عوض




خانه بهداشت سنگ کلیدر
خانه بهداشت سنگ کلیدر
58280300



خانه بهداشت زعفرانیه
خانه بهداشت زعفرانیه




خانه بهداشت هاشم آباد
خانه بهداشت هاشم آباد
44623206



خانه بهداشت جلین
خانه بهداشت جلین
44393411



پایگاه سلامت چمران
علی معروف
44214148



پایگاه سلامت باهنر
مریم آفریده
44214064



پایگاه سلامت امام رضا (ع)
الهام معصومی
44212006



پایگاه سلامت صالح آباد
مریم ناوی دوست
44201630



پایگاه سلامت پایگاه ضمیمه کوشک
مهناز عنایتی
44293498



پایگاه سلامت بنیاد شهید
علی قاسمی
44222852



پایگاه سلامت شهید فهمیده
فاطمه بروغنی
44645547



پایگاه سلامت امیرکبیر
مهری باشتنی
44668379



پایگاه سلامت قلعه نو
فاطمه ملوندی
44260005



پایگاه سلامت پایگاه ضمیمه توحید شهر
جعفر اعتصامی
44410150



پایگاه سلامت مسکن مهر
لیلا جعفری
44410150



پایگاه سلامت پایگاه ضمیمه اسرار
فاطمه کیخسروی
44447055



پایگاه سلامت پایگاه ضمیمه روداب
علی بیدخوری
45523670



پایگاه سلامت پایگاه ضمیمه ششتمد
عباس زارع
44723488