صفحه اصلی > کمیته تحقیقات دانشجویی > کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی 

سه شنبه ١٧ تير ١٣٩٩

  • اطلاعیه تمدید زمان ثبت نام هفتمین فراخوان جذب جهت برنامه دستیار پزشک پژوهشگر سال ۱۳۹۹

  • کمیته تحقیقات دانشجویی عنوان کرد: انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی سه ماهه اول

  • انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی سه ماهه چهارم

  • کارگاه پروپوزال نویسی

  • برگزاری جلسه پزشک پژوهشگر

لینک سایت کمیته تحقیقات دانشجویی

http://hbi.ir/Part1/Unit.aspx?hbsId=94&category=1&templateid=1&hdlId=0